Kokoomuslaisen politiikan tarkistuslista

IMG_0885.JPG

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa huomenna. Osa mielipidetiedusteluista on viime aikoina näyttänyt kokoomukselle kehnoja suosiolukemia. Eri kannatustutkimusten välillä on kuitenkin myös merkittäviä poikkeamia. Uskon varsinaisen vaalituloksen olevan selvästi alhaisimpia nähtyjä mittaustuloksia parempi.

Silti on selvää, että näin matalat kannatusluvut juuri vaalien alla ovat puolueelle hyvin epätyydyttävä asia. Se antaa aihetta vakavaan itsetutkiskeluun, vaikka itse vaalitulos lopulta aivan siedettävä olisikin. Kokoomuksen on kyettävä vastaamaan suomalaisten odotuksiin nykyistä paremmin.

Itse esitän puolueelle seuraavaa tarkistuslistaa tulevan vaalikauden politiikan ohjenuoraksi:

  1. Edistetään avoimia markkinoita, ei yksittäisten yritysten tai teollisuusjärjestöjen intressejä. Ne eivät nimittäin useinkaan ole sama asia. Reilu kilpailu ja markkinatalous synnyttävät tehokkaimmin aineellista hyvää, mutta korporaatioiden intresseissä on pikemminkin turvata omaa asemaansa kuin markkinoiden reiluutta. Siksi aitoon markkinatalouteen luottavan puolueen on syytä pitää niihin hallittua etäisyyttä.

  2. Markkinallistamisella on myös rajansa. Yksityinen sektori voi täydentää julkista palvelutuotantoa ratkaisevan myönteisellä tavalla. Palveluita ulkoistettaessa on kuitenkin oltava tarkkana. Jos kannusteet ovat väärät, syntyy vääriä tuloksia. Myös valvonnan on toimittava. Heikoimmassa asemassa olevien turvallisuus ei saa vaarantua. Vanhuspalveluissa on epäonnistuttu pahasti.

  3. Kokoomuksen on oltava johtava sivistyspuolue. Tiede, tutkimus ja elinvoimainen kulttuurikenttä hyödyttävät pitkällä tähtäimellä talouttakin, mutta niillä on myös itseisarvo. Pohjimmiltaan ihmisyydessä on ylipäätään kyse pyrkimyksestä kohti yhä suurempaa ymmärrystä ja kauneutta. Sen arvo on tiedostettava ja sille on politiikalla luotava myös edellytykset.

  4. Kokoomuksen on oltava johtava laillisuuspuolue. Länsimainen oikeusvaltio rakentuu lakien ja instituutioiden perustalle. Sitä perustaa ei saa rapauttaa. Huolelliselle lainvalmistelutyölle on annettava sen tarvitsema aika. Oikeusvaltion ja perustuslain puolustaminen on tärkeämpää kuin minkään yksittäisen poliittisen tavoitteen kiireellinen läpivienti.

  5. Maahanmuuton tulee perustua realiteetteihin. Suomi on suomalaisten koti. Sen pitää myös tuntua siltä. Tekoälyn ja automatisaation edistyessä Suomessa on yhä vähemmän töitä kouluttamattomille ja kielitaidottomille ihmisille. Joukottainen maahantulo kovin vieraista kulttuureista synnyttää syrjäytymistä ja mittavia sosiaalisia ongelmia, jotka lopulta muuttuvat myös turvallisuusuhkiksi. Se on vältettävissä ainoastaan maahanmuuton määrän selvällä rajaamisella.

  6. Kokoomuksen on uskallettava olla kokoomus. Liityin aikanaan puolueeseen, koska koin, että se suomalaisista puolueista harrasti vähiten eturyhmäpolitikointia ja ajoi vahvimmin isänmaan kokonaisetua. Se myös uskalsi sanoa ikävätkin asiat ääneen. Näitä lähtökohtia kokoomuksen on syytä vahvistaa politiikassaan. Vaihtuvien trendien perässä ei kannata juosta eikä mukana kannata olla pelkästä mukana olemisen ilosta.

Yllämainitut seikat ovat asioita, joiden uskon lähtökohtaisestikin kuuluvan kokoomuslaisten aatteellisen mielenmaisemaan. Ei ole kuitenkaan pahitteeksi aika ajoin muistuttaa myös itseään oman aatteensa peruslähtökohdista. Tällöin ne todennäköisesti välittyvät paremmin myös käytännön politiikaksi ja siten vahvistavat myös äänestäjien luottamusta puolueeseen. Mikä sitten näkyy myös parempina vaalituloksina.