Vuosi 2010

Vuosi vaihtui ja sen myötä myös Kokoomuksen Nuorten Liiton johto. Marraskuussa valittu uusi puheenjohtajisto ja liittohallitus järjestäytyvät puolentoista viikon päästä pidettävässä järjestäytymiskokouksessa, jonka valmisteluja onkin tehty jo marraskuusta asti.

Odotan alkavalta vuodelta erittäin paljon. Tiukasta ja ajoittain rajustakin puheenjohtajakisasta toivuttiin nopeasti ja hyvän yhteistyön henki on ollut aistittavissa kaikkialla. Myös uusi liittohallitus vaikuttaa erittäin motivoituneelta tehtäväänsä, joten siltä on lupa odottaa paljon.

Heti järjestäytymiskokouksessa tullaan viemään läpi KNL:n poliittisen valmistelukulttuurin täysremontti, josta oli puhetta jo puheenjohtajakampanjan aikana, josta on tiedotettu piirijärjestöjä ja johon koko liittohallitus on sitoutunut. Liittohallitus järjestäytyy ns. ministeriömallin mukaan, ja jokainen liittohallituksen jäsen saa tuekseen pienen asiantuntijatyöryhmän oman vastuusektorinsa hoitamiseen.

Uudistetulla poliittisella valmistelukulttuurilla on useita tavoitteita. Päätavoite on tietenkin KNL:n painoarvon lisääminen yhteiskunnallisten keskustelunavausten tekijänä syvennetyn ja paremmin valmistellun poliittisen sisällön kautta. Tämän tavoitteen saavuttamisen myötä voimme odottaa menestyvämme myös ensi kesän puoluekokouksessa ja saavuttavamme erinomaisen tuloksen eduskuntavaaleissa 2011, joiden voittamiseen on toimintamme merkittävässä määrin tähdättävä jo tänä vuonna.

Pätevien ja motivoituneiden poliittisten luottamushenkilöiden tukena meillä on myös mitä mainioin järjestöllinen virkailijakunta. Keskustoimiston työntekijöitä olen yhtä lukuun ottamatta ollut kaikkia itse valitsemassa, jokaisen heistä valintaa olen kannattanut ja kaikkien heidän työpanokseensa olen erittäin tyytyväinen. Lisäksi meillä on 14 alueellista piirityöntekijää, jotka tekevät erinomaista järjestötyötä omilla alueillaan. Tällaista organisaatiota on ilo ja kunnia johtaa.

Olen uudistanut myös nämä aiemmin kampanjasivuinani toimineet kotisivut KNL:n puheenjohtajan kotisivuiksi. Kuten kampanjan aikana tuli moneen otteeseen todetuksi, pitää KNL:n puheenjohtajan olla aktiivinen ja haastava yhteiskunnallinen keskustelija. Nämä kotisivut ja etenkin niiden blogi on yksi tärkeä väylä tämän keskustelun käymiseen.

Toivotan mitä parhainta uutta vuotta kaikille. Kokoomuksen Nuorten Liitto on siirtynyt uuteen aikakauteen, jonka aikana uskon meidän tuulettavan perusteellisesti koko järjestöä ja sen politiikkaa. Meillä on oltava rohkeutta kyseenalaistaa kaikki entisenlaiset toimintatavat ja ajatella asioita aivan uusiksi. Siinä olemmekin jo päässeet hyvään vauhtiin – tulevaisuudelta odotan vielä enemmän.