Toimeentulotuen alentamismahdollisuus ehkäisee syrjäytymistä

Viime viikolla joukko opiskelijajärjestöjä ja poliittisia nuorisojärjestöjä osoitti Eduskuntatalon edessä mieltään hallituksen lakiesitystä vastaan, joka mahdollistaa toimeentulotuen alentamisen sellaiselta 18-25-vuotiaalta henkilöltä, joka keskeyttää opintonsa tai kieltäytyy tarjotusta koulutuksesta. Kokoomuksen Nuorten Liitto oli ainut poliittinen nuorisojärjestö, joka ei osallistunut tähän lakiesitystä vastustaneeseen karnevaaliin.

Minusta hallituksen lakiesitys toimeentulotuen alentamismahdollisuudesta on monestakin syystä vastuullinen ja hyvä. Se on sitä ensinnäkin taloudellisista syistä. Tilanteessa, jossa valtio velkaantuu ennennäkemättömän nopeaa vauhtia, on vastuullisten poliitikoiden kyettävä hillitsemään menokuria ja löytämään säästökohteita. Julkisen talouden rahoitusvaje on niin suuri, että säästöjä on tehtävä kaikilla sektoreilla. Tällaisina taloudellisesti vaikeina aikoina jokainen rehellinen poliitikko myöntää tämän ja toimii sen mukaisesti.

Taloudellisen vastuullisuuden ohella hallituksen esitys on vastuullinen myös kannustavuuden kannalta. Kun toimeentulotuen alentaminen tehdään mahdolliseksi sellaisissa tapauksissa, joissa nuori keskeyttää koulutuksen tai kieltäytyy tarjotusta koulutuksesta, nousee kynnys keskeyttämisiin ja kieltäytymisiin. Näin varmistetaan, ettei yhteiskunnan verovaroin kustantama koulutus mene hukkaan keskeyttämisten vuoksi.

Tämän lisäksi hallituksen esitys on vastuullinen myös sosiaalisesti. Päinvastoin kuin muut poliittiset nuorisojärjestöt viimeviikkoisessa meuhkaamisessaan pyrkivät väittämään, tällä uudistuksella nimenomaisesti torjutaan nuorten syrjäytymistä. Syrjäytymisvaarassa olevalle nuorelle on erityisen tärkeää, ettei hän tipahda kelkasta esimerkiksi juuri koulutuksen suhteen. Kaikkein tuhoisinta on, jos koulutuksen keskeyttäminen ja toimeentulotuen varaan heittäytyminen osoittautuu taloudellisesti kannattavaksi vaihtoehdoksi. Tällä uudistuksella tällaista syrjäytymiskehitystä voidaan tehokkaasti torjua.

On myös huomattava, että toimeentulotuen alentaminen tapahtuu tässäkin uudistuksessa vain, mikäli nuori todella keskeyttää opintonsa tai kieltäytyy tarjotusta koulutuksesta. Toimeentulotuki ei alene, mikäli nuori ottaa vastaan tarjotun koulutuksen tai minkä tahansa muun sellaisen tukitoimenpiteen, joka on täyden toimeentulotuen myöntämisen edellytyksenä.

Ne, jotka viime viikolla osoittivat mieltään tätä uudistusta vastaan, eivät ilmeisesti olleet oivaltaneet, että tällä uudistuksella nimenomaan parannetaan syrjäytymisvaarassa olevien nuorten pysymistä elämän syrjässä kiinni. Mielenosoittajilta oli todennäköisesti jäänyt huomaamatta sekin, että hallituksen esityksessä nimenomaisesti mainittiin, että mikäli keskeytykseen tai tarjotusta koulutuksesta kieltäytymiseen on olemassa perusteltu syy, ei toimeentulotukea alenneta.

Mutta tämä uudistus ja siitä virinnyt keskustelu onkin jälleen hyvä esimerkki siitä, kuinka suuri kiusaus useimmilla poliittisilla toimijoilla on kalastella helppoja irtopisteitä vastustamalla kaikkia sellaisia uudistuksia, joissa puhutaan menoleikkauksista. Tässä tapauksessa se tehtiin nuorten ja syrjäytymisvaarassa olevien kustannuksella.

Minun mielestäni on ilman muuta hyvä, että toimeentulotuesta tehdään nykyistä vastikkeellisempaa. Tämän uudistuksen myötä syrjäytymisvaarassa olevat nuoret eivät enää yhtä helposti kuin nykyisin pääse keskeyttämään opintojaan ja siten heikentämään mahdollisuuksiaan menestyä myöhemmässä elämässään. Kokoomuslaista peruspalveluministeri Paula Risikkoa on tässä kiittäminen sekä rohkeudesta että vastuullisuudesta – samaa ei valitettavasti saata sanoa useimmista poliittisista nuorisojärjestöistä.