Ostettu vaalitulos

Sosialidemokraattien puheenjohtajan Jutta Urpilaisen mukaan sittemmin konkurssiin menneen Nova Groupin antama rahallinen vaalituki suurille oikeistopuolueille vaikutti viime eduskuntavaalien tulokseen. Urpilaisen mukaan Novan antama vaalituki oli “niin mittavaa”, että se osaltaan vaikutti porvarihallituksen muodostamiseen. Annetun vaalituen vaikutusta äänestystulokseen on tietenkin vaikea verifioida, mutta oletetaan Urpilaisen mieliksi, että rahallisella vaalituella on merkitystä vaalien tulokseen. Lienee kuitenkin selvää, että tällöin kaikella rahoituksella on yhtäläisesti vaikutusta vaalitulokseen, eikä vaalitulokseen vaikuta yhden lahjoittajan antama tuki enemmän kuin toisen.

Suoritetaanpa siis muutamia laskelmia, jotta saisimme selville, kuinka mittavaa ja merkityksellistä entisen Nova Groupin antama tuki kokoomuksen kannalta todella oli.

Useita oikeistopuolueiden eduskuntavaaliehdokkaita rahoittanut Kehittyvien maakuntien Suomi -yhdistys sai Nova Groupin toimitusjohtajalta Tapani Yli-Saunamäeltä 145 000 euroa. Summa on 36% kaikista KMS:n lahjoituksista. KMS tuki kaikkiaan kolmeatoista kokoomuslaista ehdokasta (+ Merikukka Forsiusta, joka myöhemmin loikkasi kokoomukseen mutta joka vaalien aikaan oli vielä vihreiden listoilla). Nämä ehdokkaat ja heidän saamiensa lahjoitusten suuruudet olivat seuraavat:

Juha Hakola 5 000 € Jyri Häkämies 10 000 € Ilkka Kanerva 10 000 € Jyrki Katainen 10 000 € Sampsa Kataja 5 000 € Jari Koskinen 5 000 € Suvi Linden 5 000 € Sauli Niinistö 10 000 € Pekka Ravi 10 000 € Paula Risikko 5 000 € Petri Salo 10 000 € Marja Tiura 20 000 € Henna Virkkunen 5 000 €

KMS tuki siis kokoomuslaisia ehdokkaita kaikkiaan 105 000 eurolla. Tästä Novan laskennallinen osuus on 0,36 × 105 000e = 37 800e.

KMS:n tukemien kokoomuslaisten ehdokkaiden vaalibudjetit olivat kokonaisuudessaan seuraavan suuruiset:

Juha Hakola 49 146 € Jyri Häkämies 46 645,30 € Ilkka Kanerva 72 123 € Jyrki Katainen 41 000 € Sampsa Kataja 72 200 € Jari Koskinen 26 674,15 € Suvi Linden 52 997,90 € Sauli Niinistö 117 287 € Pekka Ravi 46 950 € Paula Risikko 41 752,94 € Petri Salo 63 216 € Marja Tiura 50 056 € Henna Virkkunen 36 200 €

KMS:n tukemien kokoomuslaisten ehdokkaiden vaalikampanjoiden kokonaiskulut olivat siis yhteensä 716 248,24 euroa. Novan osuus tästä rahoituksesta oli 37 800e / 716 248,24e = 0,0528 (n.) = 5,28%. Novan tukemien kokoomusehdokkaiden vaalibudjeteista Novan rahoituksen osuus oli siis keskimäärin 5,28 prosenttia. Onko tämä tuki todella niin mittavaa, että voidaan puhua “ostetusta vaalituloksesta”, kuten monet kommentaattorit ovat tehneet?

Jatketaanpa kuitenkin laskelmien tekemistä, jotta voisimme numeeristen faktojen perusteella arvioida Urpilaisen väitettä siitä, että Nova Groupin vaalituki olisi vaikuttanut vaalitulokseen ja jopa hallituspohjaan. Tällöin ei voida kuitenkaan pitäytyä pelkästään niissä laskelmissa, jotka koskevat Nova-tuen suuruutta sitä saaneiden ehdokkaiden vaalibudjeteissa, vaan on otettava huomioon puolueiden ja ehdokkaiden käymien kampanjoiden mittakaava kokonaisuudessaan.

Kokoomuksen vaalibudjetti puolueena eduskuntavaaleissa 2007 oli n. 900 000 euroa. Läpipäässeiden kokoomusedustajien vaalibudjetit olivat keskimäärin 49 278 €/edustaja. Oletetaan, että kokoomuslaisen eduskuntavaaliehdokkaan keskimääräinen vaalibudjetti oli 25 000 euroa. Tätä ei voida tarkasti tietää, sillä valitsematta jääneet ehdokkaat eivät ole tehneet vaalirahoitusilmoituksia, mutta todennäköisesti tämä arvio keskimääräisistä kampanjakuluista on pikemminkin alimitoitettu kuin liioiteltu.

Mikäli voimme pitää keskimääräistä 25 000 euron kampanjabudjettia eduskuntavaaleissa uskottavana kokoomuslaisten ehdokkaiden keskuudessa, tällöin kokoomuksen 199 kansanedustajaehdokasta olisi käyttänyt omiin vaalikampanjoihinsa rahaa yhteensä 199 × 25 000 euroa eli 4 975 000 euroa. Kun laskee tähän puolueen vaalibudjetin 900 000 euroa, saadaan kokoomuksen eduskuntavaalikampanjan kokonaissumman arvioksi 4 975 000 € + 900 000 € = 5 875 000 €.

Kokoomuksen eduskuntavaalikampanjasta Nova-rahoituksen osuus on näin ollen arviolta 37 800 € / 5 875 000 € = 0,00643 (n.) eli 6,43 promillea. Lienee selvää, ettei 6,43 promillen suuruinen osuus kampanjan kokonaiskuluista ole millään merkitsevällä tavalla voinut vaikuttaa sen enempää vaalitulokseen kuin hallituspohjaankaan.

Politiikkahan on tunnetusti sitä miltä näyttää, ja tällä hetkellä se näyttää ulospäin kovin huonolta. Toivoisin kuitenkin kovasti, että edes joskus vastuullisessa asemassa olevat ihmiset – niin poliitikot kuin tiedotusvälineidenkin edustajat – vaivautuisivat ottamaan selvää myös faktoista. Usein se toki vaatisi vähän enemmän vaivannäköä kuin pelkästään iltapäivälehtien lööppien lukemista, ja toisinaan vähän laskupäätäkin. Mutta vaivannäkö kyllä kannattaisi.