Mikään aate ei voi oikeuttaa viattomien surmaamista

Norjaa kohtasi perjantaina sarja järkyttäviä veritekoja, joiden luonnehtimiseksi on vaikea löytää riittävän voimakkaita sanoja. Erityisen hirveiksi ja tuomittaviksi teot tekee se, että ne olivat kohdistetut täysin viattomiin, aseettomiin ja puolustuskyvyttömiin ihmisiin. Väkivalta oli silmitöntä, murhanhimoista ja olemukseltaan sattumanvaraista ja umpimähkäistä, olkoonkin, että uhrit oli pyritty valitsemaan ilmeisen poliittisin perustein.

Norjalaismedian mukaan perjantaisesta joukkomurhasta epäillään syntyperäistä norjalaista Anders Behring Breivikia, jolla kerrotaan olevan yhteyksiä äärioikeistolaisiksi luonnehdittuihin ryhmiin. Riippumatta siitä, ovatko kyseessä itse itseään äärioikeistolaisiksi kutsuvat vai muiden sellaisiksi luonnehtimat ryhmittymät, tämä seikka tekee Norjan tapahtumat minun silmissäni vieläkin vastenmielisemmiksi.

Minä itse tunnustaudun avoimesti oikeistolaiseksi. Minulle se tarkoittaa luottamusta vapaaseen yhteiskuntajärjestykseen, vapaaseen markkinatalouteen ja länsimaiseen, edustukselliseen demokratiaan. Se merkitsee myös realiteettien tunnustamista silloinkin, kun nuo realiteetit eivät ole miellyttäviä – oli kyse sitten vaikkapa vaikeasta taloustilanteesta tai maahanmuuttopolitiikan ongelmista.

Minulle oikeistolaisuus merkitsee myös suurta lain ja järjestyksen kunnioittamista. Se merkitsee isänmaallisuutta ja valmiutta kantaa oma kortensa kekoon yhteiskunnallisen vapautemme puolustamisessa. Tämän lisäksi oikeistolaisuus merkitsee minulle sitoutumista länsimaiseen sivistysperintöön ja korkeisiin moraaliarvoihin.

Vaikka Norjan veritekojen tekijät luonnehtisivat itseään tai heitä luonnehdittaisiin äärioikeistolaisiksi, ei näillä alhaisilla ja iljettävillä teoilla ollut mitään tekemistä oikeistolaisuuden kanssa. Ne olivat hirvittävä loukkaus kaikkea sitä vastaan, mitä oikeistolaiseksi itseään kutsuvan tulee arvostaa. Ne olivat hyökkäys yksilön koskemattomuutta, demokraattista yhteiskuntajärjestystä, lakia, vapautta ja kaikkia länsimaisia arvoja vastaan. Ne olivat barbaarisia, alhaisia tekoja.

Ennen kaikkea ne olivat hyökkäys kaikkein pyhimpiä oikeudenmukaisuusperiaatteita vastaan. Viattomien ihmisten surmaaminen on aina ja yksiselitteisesti väärin. Sitä ei voi oikeuttaa mikään uskonto, ei mikään poliittinen ideologia, ei yksinkertaisesti mikään inhimillinen ajatusrakennelma.

Ihmisyksilöiden surmaaminen sillä perusteella, että he kuuluvat johonkin ryhmään – poliittiseen, etniseen tai muuhun – on suorastaan oikeistolaisuuden vastakohta. Oikeistolaisen tulee kunnioittaa ihmisyksilöä kaiken arvokkaan lähtökohtana, riippumatta siitä, sattuuko tämä edustamaan yhtä ryhmää tai toista. Yksilöiden kohteleminen kollektiiveina ei ole millään muotoa oikeistolaista.

Meidän, jotka uskomme vapaaseen yhteiskuntajärjestykseen ja länsimaiseen sivistykseen, tulee jyrkästi ja tiukasti tuomita Norjan iskujen kaltaiset terroriteot. Väkivaltaiset ääriryhmät, koostuivat ne sitten syntyperäisistä eurooppalaisista tai maahanmuuttajista, elähdytti niitä sitten uskonnollinen vakaumus tai poliittinen ideologia, tulee kaikki käsittää vapauden vihollisiksi. Tällaisille ryhmille ei tule antaa periksi, ei tuumaakaan.

Syvimmät surunvalitteluni kaikille läheisiään menettäneille.