Ehdolle eduskuntavaaleihin 2015

Politiikka on vaativa henkinen kestävyyslaji. Lähtiessään vaaleihin mukaan ehdokas ei laita itseään peliin vain poliittisena mielipidekokoelmana, vaan myös yksilönä ja persoonallisuutena. Ehdokkaan on hyväksyttävä se, että julkiseen tehtävään pyrkiessään koko hänen minuutensa on usein julmankin julkisen arvostelun kohteena. Julkisen paineensietokyvyn lisäksi ehdokkuus vaaleissa edellyttää montaa muutakin asiaa. Tarvitaan uskoa omaan asiaansa ja siihen, että on kyvykäs edistämään oikeiksi katsomiaan asioita julkisessa päätöksentekoprosessissa. Pitää olla uskallusta heittäytyä, uskoa valituksi tulemiseen ja kykyä vakuuttaa sekä kampanjatiimi että äänestäjät siitä, että tämä on hyvä juttu, jossa kannattaa olla mukana. Lisäksi ehdokkuus vie valtavasti aikaa, eikä se yleensä ole myöskään aivan ilmaista lystiä.

Kaikista näistä seikoista johtuen ehdokkaaksi ei pidä lähteä ilman kunnollista ja perusteellista harkintaa. Pitää tiedostaa, mitä kaikkea se vaatii, ja puntaroida tarkkaan, onko siihen valmis. Ja jos päättää lähteä, pitää lähteä tosissaan ja valmiina antamaan kaikkensa – tietoisena siitä, että aina sekään ei välttämättä kanna maaliin asti.

Tätä kaikkea tarkkaan jo usean vuoden ajan puntaroineena olen tänä kesänä tullut siihen tulokseen, että kaikesta huolimatta tavoittelen ehdokkuutta eduskuntavaaleissa 2015. Viralliset päätökset ehdokasasettelusta tekee Helsingin Kokoomuksen piirikokous syksyllä. Jos piirikokous asettaa minut ehdolle, tulen tekemään kampanjaa täysillä ja päämääränäni valituksi tuleminen.

Olen aikanaan lähtenyt mukaan politiikkaan isänmaallisen innostuksen saattamana. Se innostus ei ole myöhemminkään laantunut. Kaikista politiikan kielteisistä puolista huolimatta koen, että tämä on se areena, jolla omien kykyjeni ja persoonallisuuteni puitteissa pystyn saamaan aikaan eniten hyvää.

Politiikassa on kannustanut eteenpäin sekin, että tukea on tullut äänestäjiltä varsin nousujohteiseen tahtiin. Kunnallisvaaleissa 2008 olin Helsingissä äänimäärältäni kokoomuksen listalla 34., vuoden 2011 eduskuntavaaleissa 11. ja vuoden 2012 kunnallisvaaleissa kuudenneksi eniten ääniä saanut ehdokas. Eduskuntavaaleissa 2011 läpipääsyyn olisi tarvittu 4 866 ääntä, oma äänisaaliini (4 207) oli jo silloin varsin lähellä. Kuntavaaleissa 2012 olin yksi eniten ääniä keränneistä ehdokkaista koko kaupungissa.

Ehdokkuus eduskuntavaaleissa 2015 on luontevaa jatkoa jo tehdylle työlle. Katson, että valituksi tulemisen mahdollisuudet ovat nyt varsin hyvät. Onnistumisen edellytyksenä on silti jälleen kerran kova työ. Jokainen vaali pitää käydä erikseen ja äänestäjien luottamus ansaittava vaali kerrallaan. Aiempien vaalien äänimäärät eivät näy seuraavissa vaaleissa muutoin kuin tulospalveluiden vertailutiedoissa.

Myös jokainen vaali on luonteeltaan erilainen. Vuoden 2011 vaalit olivat protestivaalit, mikä näkyi puolueiden voimasuhteiden dramaattisena muutoksena. Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa uskon, että suomalaiset hakevat ennen muuta turvallisia ja vastuullisia vaihtoehtoja. Talouden alamäki ja Euroopan heikentynyt turvallisuustilanne ovat horjuttaneet kiihtyvään tahtiin sitä pohjaa, jolle hyvinvointimme on rakennettu. Nähdäkseni suomalaiset myös yhä enenevässä määrin tiedostavat tämän.

Jos koet, että Helsingistä kannattaa valita eduskuntaan kansanedustajia, joille keskeisiä tavoitteita ovat kestävä julkinen talous, yrittämisen vapaus, sivistys ja turvallisuus, olen enemmän kuin iloinen, jos jo tässä vaiheessa haluat ilmoittautua mukaan tukitiimiini. Se onnistuu parhaiten täällä.

Ehdokkaana laitan itseni peliin yhtä täysillä kuin tähänkin asti. Tervetuloa mukaan.