En hållbar ekonomi tryggar välfärden.

 
 

Välfärdstjänster kan finnas endast där som ekonomin är stadig. Finland är en ytterst exportdriven ekonomi vars framgång beror på den globala efterfrågan. Skattetillgånger får vi endast om vi värnar om vår konkurrenskraft. En klok politik skapar förutsättningar för ekonomisk tillväxt, som i slutändan genereras av framgångsrika företag och flitigt folk.

Under den gångna regeringsperioden har ekonomin åter vuxit, skuldförhållandet har minskat och det finns 140 000 nya arbetsplatser. Detta arbete måste fortsätta efter valet. Vi får inte leva på bekostnad av kommande generationer. Befolkning växer och de globala ekonomiska utsikterna blir alltmer osäkra. I denna situation har vi inte råd med en oansvarig distributionspolitik.

Wille-verkkosivut-IMG_1146.jpg
 
 
 

Att arbeta ska vara mera lönsamt än sysslolöshet.

 
 

Finland ska vara ett land där det lönar sig att arbeta, att vara företagsam, att nå framgång och att investera. En alltför sträng beskattning och ett passiverande socialskydd försämrar arbetslusten. Samhället ska fungera som ett säkerhetsnät då när någon faller mellan stolarna. Säkerhetsnätet är inte en bekvämlighetsanläggning utan räddningsplanka.

Senaste fyra åren har vi avvecklat inaktiveringsfällor. Nästa mandatperiod behöver vi en omfattande skatte- och socialskyddsreform och vi ska också fortsätta med reformer av arbetslivet. Avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare ska vara flexibla. De kan inte vara fackpamparnas interna tvistefråga.

“Finland ska vara ett land där det lönar sig att arbeta, att vara företagsam, att nå framgång och att investera.”

 
 
 

Begränsa invandring, ut med de olagliga.

 
 

Att folkmassor från underutvecklade områden söker sig till Europa är en oundvikligt följd av sammandrabbningen av kulturer och allvarliga sociala problem. Att betydligt minska på invandringen är vår civilisations ödesfråga. Vi har stramat åt vår politik för utlänningar men inte tillräckligt. Effektiva avvisningar förhindrar oönskad invandring.

Det finska samhället ska förbli ett sådan där barn kan självständigt gå till skolan och kvinnor och åldringar ska inte vara rädda om natten. Så kan det ske om vi låter gränserna läcka. Flitigare och kunniga är givetvis välkomna, men islamistiskt radikalism och andra till Europa oförenliga människor ska man inte släppa över tröskeln.

 

Wille-verkkosivutIMG_1128_blue_bg.jpg
 
 

Bildning är grunden till Finlands framgång.

 
 
 

Finland har lyckats skapa ett exceptionellt starkt kulturfält i förhållande till dess storlek. Finska kompetenser inom musik är i världsklass. Amos Rex är igen gott tecken på att ny kultur hela tiden uppstår i Finland. En bildad nation vårdar också sina traditioner – låt Den blomstertid ljuda på skolornas vårfester i fortsättningen också.

Endast ett bildat folk lyckas. Finland klarar sig internationellt för att vi kan göra saker bättre än andra. Det lönar sig att satsa offentliga medel på vetenskap, forskning och utbildning samt att stärka ställningen för våra toppuniversitet. Ett fungerande skolsystem med utrymme för utvecklingen av individuella kompetenser lägger grunden.

En bildad nation vårdar också sina traditioner – låt Den blomstertid ljuda på skolornas vårfester i fortsättningen också.
 
 

Brott ska efterföljas av straff.

 
 
 

Straffens hårdhet ska höjas till en lämplig nivå i förhållande till brottets allvar. I synnerhet brott mot liv, hälsa och fysisk integritet kommer undan allt för lätt i Finland. En livslång fängelsedom ska verkligen vara livslång. Fängelset är det enda stället för mördare och farliga våldtäktsmän.

Under ledningen av justitieminister Häkkänen har vi äntligen påbörjat en systematisk skärpning av straff. Detta arbete ska vi fortsätta med. Samtidigt ska man förstå att en fungerande justitiepolitik kräver också tillräckliga resurser. Polisens och domstolarnas resurser måste säkras, så att brottslingarna kan bli fast och dömda. Detta är en av statens grundläggande uppgifter.

Wille-verkkosivut-IMG_0697_blue_bg.jpg
 
 

Från klimathysteri till hållbara lösningar.

 

Att finna lösningar som belastar naturen så lite som möjligt är en av de viktigaste politiska frågorna i vår tid. Genom mina förtroendeuppdrag i Kemijoki-företaget och Helen Ab deltar jag i arbetet på att finna hållbara energilösningar. Beklagligt nog gör man ofta klimat- och energipolitik baserat på känslor och inte på förstånd. Som följd av detta lider både miljön och ekonomin.

Ett avancerat samhälle behöver el för att fungera. Vi kan gradvis övergå till nya energikällor så länge som den tekonologiska utvecklingen tillåter det. Det lönar sig inte att ta bort gamla produktionsmetoder från sortimentet innan de verkligen kan ersättas med nya. Finland är ett stort land och bilen kommer att vara en nödvändighet för många i framtiden också.

Beklagligt nog gör man ofta klimat- och energipolitik baserat på känslor och inte på förstånd. Som följd av detta lider både miljön och ekonomin.
 
 
 

Från svart kohandel till lagstiftning av hög kvalitet.

 

Som medlem av grundlagsutskottet har jag noterat hur viktigt det är med en grundlig beredning av lagar. När man lägger ihop olika målsättningar med en orealistisk snäv tidtabell kan även ett bra lagförslag gå på grund. Det är sedan vi i riksdagen som måste försöka ro röran av artiklar i hamn.

God lagstiftning kan inte uppstå utan ordentlig beredning med konsekvensbedömning. Landskaps- och hälsovårdsreformen har visat att det ofta är bättre att framskrida via mindre delvisa reformer än att tvinga igenom en mammutreform på en gång. Det politiska systemets trovärdighet drabbas då man mandatperiod efter mandatperiod misslyckas med sina försök att få igenom reformen.

Wille-verkkosivut-IMG_0602_blue_bg.jpg
 
 
 

Ett litet Finland behöver stora partners.

 

Finland är ett litet land med en liten befolkning - och en lång gemensam gräns med en oförutsägbar stormakt. Den hänsynslösa stormaktspolitiken har återvänt. Globala läget är alltmer osäkert. Under dessa omständigheter måste Finland förmå att alltmer aktivt upprätthålla och fördjupa förhållande med likasinnade partnerländer.

Medlemskapet i EU, NATO-partnerskapet och goda bilaterala förhållanden är våra hörnstenar. Den senaste mandatperioden har jag som ledamot i Nordiska rådets presidium bidragit till Finlands säkerhetspolitiska grund. Men även ett aktivt internationellt samarbete kan aldrig ersätta den primära vikten av ett självständigt nationellt försvar.

Men även ett aktivt internationellt samarbete kan aldrig ersätta den primära vikten av ett självständigt nationellt försvar.