Presentation

Wille Rydman

 
 

Jag är en 33-årig riksdagsledamot från samlingspartiet, stadsfullmäktigeledamot och politices magister från Helsingfors. Ursprungligen var politiken ändå inte ett uppenbart karriärval för mig. Min första kärlek var musik och jag ville följa min farfars fotspår som tonsättare. Jag sjöng i gosskören Cantores Minores, spelade tvärflöjt, studerade vid Helsingfors Konservatorium och Sibelius-Akademin samt komponerade en hel del egen musik.

Mitt intresse för samhälleliga frågor uppstod dock tidigt i min barndom vid sidan av musiken. Som 16-åring bestämde jag mig för att bli medlem i samlingspartiet. Jag hade kommit till insikten att det mest naturliga för mig var att välja den politiska banan och behålla musiken som hobby snarare än tvärtom.

Efter att ha tagit studenten vid Helsingfors finska normallyceum och gjort militärtjänsten i Sandhamn började jag mina studier i statsvetenskap vid Helsingfors Universitet. Jag blev klar med min magisterexamen i rekordtid, nämligen bara två år efter jag hade börjat mina studier. Redan under studietiden började jag jobba i riksdagen som riksdagsassistent.

Efter mitt tvååriga mandat som ordförande för Samlingspartiets Ungdomsförbund ville jag få erfarenheter utanför politiken och i synnerhet av den privata sektorn. Under åren 2012–2014 arbetade jag bl.a. på den

privata tankesmedjan Libera och som konsult för Innolink Group Ab. Jag återvände till de politiska arbetsuppgifterna då jag blev anställd som samlingspartiets sekreterare för internationella ärenden.

Jag blev invald till Helsingfors stadsfullmäktige i kommunalvalet 2012 som en av röstmagneterna i Helsingfors. Kommunalvalet 2017 var en ännu större valframgång för mig och som följd blev jag medlem av stadsstyrelsen samt viceordförande i styrelsen för Helen Ab. Jag blev invald till riksdagen 2015 och har därefter verkat som medlem i grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet och Nordiska rådets presidium samt som ordförande för Kemijokibolagets förvaltningsråd.

För mig är politiken inte en språngbräda till andra uppgifter utanför politiken. Jag förbinder mig till att sköta dessa uppdrag och kan inte tänka mig ett för mig lämpligare sätt att tjänstgöra för fosterlandet och Helsingfors. På fyra år kan man komma igång väl men de hållbaraste resultaten når man bäst genom långsiktiga åtaganden. Att söka fortsatt förtroende i valet 2019 är därmed det mest naturliga val för mig.

Wille Rydman
Riksdagsledamot,
Samlingspartiet, Helsingfors

 
 
Wille Rydman Kokoomus